Badania uczniów i studentów w Medycyna Pracy VITA MED

Lekarz medycyny pracy w Centrum Medycznym VITA MED przeprowadza badanie na podstawie skierowania ze szkoły lub uczelni wyższej, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia. Nieletni uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia się na badania z opiekunami prawnymi lub samodzielnie, jeśli mają ukończone 16 lat i zgodę opiekuna na piśmie. Przed ukończeniem 16 roku życia opiekun prawny…