Pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych!
Gabinet klimatyzowany! Dogodne godziny przyjęć!

Najkrótszy w mieście czas oczekiwania na wizytę lekarza specjalisty!

Nowoczesne rozwiązania organizacji pracy i zarządzania mają na celu zapewnienie funkcjonowania Poradni zgodnie z najwyższym i standardami.

Umowa z NFZ
Umowa z NFZ

Świadczymy usługi medyczne w ramach umowy z NFZ.

NASZA MISJA

Wysoka jakość oferowanych usług, ich dostępność i kompleksowość jest gwarancją spełnienia oczekiwań naszych pacjentów. Nowoczesne rozwiązania organizacji pracy i zarządzania mają na celu zapewnienie funkcjonowania Poradni zgodnie z najwyższym i standardami.

Zakres świadczonych usług medycznych

[NZOZ CENTRUM MEDYCZNE VITA MED]
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
[Bon antywirusowy]

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, muszą sprostać szczególnym, negatywnym  uwarunkowaniom prowadzenia działalności, w tym: zakaz, bądź ograniczenie prowadzenia działalności wynikający z przepisów prawa, dodatkowy reżim sanitarny, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu i wzrost cen surowców, materiałów, usług obcych, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

Dofinansowanie projektu z UE: 89 931,26 zł