Lekarz medycyny pracy w Centrum Medycznym VITA MED przeprowadza badanie na podstawie skierowania ze szkoły lub uczelni wyższej, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia.

Nieletni uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia się na badania z opiekunami prawnymi lub samodzielnie, jeśli mają ukończone 16 lat i zgodę opiekuna na piśmie. Przed ukończeniem 16 roku życia opiekun prawny zobowiązany jest do obecności przy badaniu lekarskim.

Badania uczniów i studentów są bezpłatne.

Posiadając skierowanie zapraszamy do rejestracji telefonicznej pod nr tel.  608 470 777 lub  kontaktu osobistego w Centrum Medycznym VITA MED ul. Antoniukowska 11.