Rejestracja pod nr telefonu:
85 667 27 59
lub osobiście pod adresem:
ul. Antoniukowska 11 lok. V Białystok
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00

Warunki otrzymania rehabilitacji:

 1. Skierowanie od lekarza z kodem 2146- Zespół Rehabilitacji Domowej lub z kodem 1310- Dział fizjoterapii, ale z informacją, iż jest potrzeba rehabilitacji w domu pacjenta.
 2. Stopień znaczny niepełnosprawności
 3. Jeżeli występuje przynajmniej jedna z chorób:
  • ogniskowe uszkodzenie mózgu (I63; I64, I69, G81, G82)
   Wymagane na skierowaniu: Skala Rankina V lub informacja, że nie minęło 12 miesięcy od dnia urazu
  • ciężkie uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego (G80)
   Wymagane na skierowaniu: Skala Rankina V lub informacja, że pacjent jest leżący jeżeli ukończył 18 rok życia
  • uszkodzenie rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia uszkodzenia (T08; T91.3)
  • choroby przewlekle postępujące, w szczególności: miopatia, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenoza, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, RZS, (G70; G71; G72; G73;G20; G12; M34; M32; C70,C71,C72)
   Wymagane na skierowaniu: Skala Rankina V lub rozpoznanie G82 lub że jest leżący
  • rozpoznanie G37, M35, G25, G26, M06, G35, G62, F01, F03
  • choroby zwyrodnieniowe stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;(M16, M17)
  • urazy kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu; (S72, T13.6, Z89, Y83.5)
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym (G30)