Stomatologia
Posiadamy umow? z NFZ na ??wiadczenie us??ug stomatologicznych!

Proponujemy Pa??stwu profesjonalne leczenie w zakresie wszystkich nowoczesnych dziedzin stomatologii


Stomatologia estetyczna

      * licówki porcelanowe
      * korony i mosty porcelanowe
      * wk??ady koronowe porcelanowe (inlay, onlay)
      * poprawa kszta??tu i koloru z?bów za pomoc? materia??ów kompozytowych
      * wybielanie z?bów
      * estetyczna chirurgia przyz?bia   

Protetyka stomatologiczna

    * korony i mosty licowane porcelan?
    * protezy cz???ciowe konwencjonalne i bezklamrowe (wykorzystanie zasuw, zatrzasków i rygli, koron teleskopowych)
    * protezy ca??kowite konwencjonalne i overdenture (na zatrzaskach)
    * protezy natychmiast (po usuni?ciu z?ba)


Leczenie zaburze?? narz?du ??ucia

    * dysfunkcji stawów skroniowo-??uchwowych
    * zaciskania i zgrzytania z?bami
    * szcz?ko??cisku
    * bólu g??owyEndodoncja

    * nowoczesne leczenie kana??owe z?bów - przy pomocy mikroskopu
    * leczenie zmian przywierzcho??kowych

Periodontologia


    * profilaktyka i leczenie stanów zapalnych przyz?bia oraz jamy ustnej
    * szynowanie rozchwianych z?bówChirurgia stomatologiczna

    * ekstrakcje z?bów
    * resekcje z?bów
    * d??utowanie z?bów
    * hemisekcje z?bów

Mamy wielk? przyjemno??? od wielu lat wspó??pracowa? z Konsultantem Wojewódzkim do spraw Chirurgii Stomatologicznej Pani?  dr n. med Ann? Wincewicz -Pietrzykowsk?.

Poradnia mie??ci si?:
ul. Berlinga 8 lok 2/11
tel.: 085 654 24 94

Stomatologia zachowawcza

    * profilaktyka próchnicy u dzieci i doros??ych ( lakowanie i lakierowanie z?bów)
    * leczenie próchnicy z?bów z zastosowaniem nowoczesnych materia??ów     kompozytowych

Wszystkie zabiegi wykonujemy wed??ug ??yczenia w znieczuleniu miejscowym lub farmakologicznym uspokojeniu.

Wspó??pracujemy ze specjalistami z zakresu: kardiologii, ginekologii, reumatologii, neurologii co zapewnia pacjentom kompleksowe i wysokospecjalistyczne leczenie.

Centrum Medyczne VitaMed - Stomatologia
ul. Berlinga 8 lok.2/11
tel.: 085 654 24 94

ul. Legionowa 3 I pi?tro nad KFC
tel.: 085 742 31 82

ul. Komisji Edukacji Narodowej 52 lok 4
tel.: 085 663 03 06

ul. Antoniukowska 11
tel.: 085 653 77 85
tel.: 608 470 777

 

Centrum Medyczne VitaMed - Chirurgia szcz?kowo-twarzowa
ul. Berlinga 8 lok 2/11
tel.: 085 654 24 94


Jak cz?sto chodzisz na kontrole stomatologiczn??
raz w roku
raz na p???? roku
nie chodz? wcale